Նարեկ Մանուկյան
Նարեկ Մանուկյան

 

Ունի

քաղաքա-

գիտության

և միջազգային

հարաբերու-

թյունների

մագիստրոսի

աստիճան

Հայաստանի

Ամերիկյան

Համալսարանից։

 

Զբաղվում է

համեմատական

կրթության,

կրթության

քաղաքա-

կանության

և կրթության

փիլիսոփա-

յության

ուսումնասիրու-

թյուններով:

 

Համակարգել է

Հայաստանում

առաջին

ծավալուն

ուսումնասիրու-

թյունը հանրա-

կրթության

պետական

չափորոշչի,

առարկայական

չափորոշիչների

և ծրագրերի

բարելավման

ուղղությամբ։

 

Հանդիսանում է

«Այբ» կրթական

հիմնադրամի,

Քեմբրիջի

համալսարանի

և UCL-ի

կրթության

ինստիտուտի

հետ համագոր-

ծակցությամբ

իրականացվող

Կրթության

գերազանցության

ազգային

ծրագրի

աշխատակազմի

ղեկավարը։

«Հիմնովին փոխելու ժամանակը…». ՆԱՐԵԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Հասարակությունը շարունակաբար մշակութազրկվել է՝ մշակույթի կենտրոնաձիգ գնահատում (մեդալներ, կոչումներ և այլն), մշակույթի պրիմիտիվացում հանրային ընկալման մակարդակում, մշակույթ կրողի տեղայնացում հանրույթից՝ «մտավորական» անորոշ եզրույթում, մշակույթի և կրթության վայրերի վերածում «պաշտամունքի վայրերի», ծիսականացում՝ առանց բովանդակության։

գործընկերներ

webtv.am

ՄԻՇՏ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԵՏ

zham.ru

ЖАМ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

http://www.greentravel.am/en

ՃԱՆԱՉԻՐ ԿԱՆԱՉ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ, ԱՊՐԻՐ ԵՐԿԱՐ

mmlegal.am

ՄԵՆՔ ԳԻՏԵՆՔ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ